PSU, PPSU & PEI

Denna materialgrupp används ofta inom läkemedelsindustrin, medicin-, elektronik- och livsmedelsindustrin. PSU står för polysulfon, PEI är förkortning för polyeterimid och slutligen PPSU som är förkortat från polyfenylensulfon. Vanliga användningsområden är komponenter för medicinsk utrustning som utsätts för ångautoklavering, steriliseringsbrickor, handtag för tand- och kirurgisk utrustning samt hydrauliska kopplingar. Observera att PSU, PEI och PPSU har låg nötningsbeständighet och är känsliga för spänningskorrosion, där PSU är mest känslig och PPSU är minst känslig av de tre materialen.

Dokumentation

bild1PSU_PPSU_PEI bild1PSU_PPSU_PEI
bild2_PSU_PPSU_PEI bild2_PSU_PPSU_PEI

De olika materialtyperna


PSU 1000
 Denna kvalitet har god strålningsstabilitet, låg jonisk orenhet och god kemisk- och hydrolysbeständighet. Jämfört med PEI 1000 har detta material en lägre egenskapsprofil, så det ersätter ofta polykarbonat i fall där högre driftstemperaturer och bättre kemisk beständighet krävs. PSU 1000 används vanligtvis inom livsmedelsindustrin i till exempel mjölkmaskiner, pumpar, ventiler, filtreringsplattor och värmeväxlare samt i medicinsk utrustning som ofta rengörs och steriliseras.

PPSU produkter tillverkas av råmaterialet Radel® R. Detta material har en högre slaghållfasthet och bättre kemikalieresistens än PSU 1000 och PEI 1000. Dessutom har PPSU 1000 också utmärkt hydrolysbeständighet, som är baserad på en faktor under ångautoklavering. Denna faktor gör materialet till det perfekta valet för medicinska apparater som ofta utsätts för ångautoklavering. Dessutom är råvaran som används för att tillverka PPSU 1000 som halvfabrikat, USP-godkänd i klass VI, varför det är mycket populärt inom läkemedelsindustrin (t.ex för steriliseringbrickor, tand- och kirurgiska instrumenthandtag, ortopediska implantatprover och hydrauliska kopplingar).

PEI 1000 tillverkas av råvaran Ultem®. Denna avancerade polymer är unik genom att den kombinerar enastående termiska, mekaniska och elektriska egenskaper, samtidigt som materialet är mycket svårantändligt och har mycket låg rökutveckling. Dessa egenskaper gör materialet mycket lämpligt för bland annat elektriska/elektroniska isolatorer samt olika konstruktionskomponenter som kräver hög hållfasthet och styvhet under ökande temperaturer. PEI 1000 anses vara särskilt lämplig för tillverkning av farmaceutisk- och analysutrustning på grund av hydrolysbeständigheten hos materialet. Råmaterialet som används för att tillverka halvfabrikat PEI1000 är USP-godkänt i klass VI.

Egenskaper för PSU, PPSU & PEI:

  • Hög maximal driftstemperatur i luft.
  • Hög mekanisk hållfasthet och styvhet över ett brett temperaturområde.
  • Utmärkt hydrolysbeständighet.
  • Seghet även vid låga temperaturer.
  • Bra dimensionsstabilitet.
  • Resistent mot radioaktiv strålning.
  • Bra elektriska och dielektriska egenskaper.


Vill du ha mer information från oss? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Vänligen skriv in bokstäver och siffror nedan