PMMA - polymetylmetakrylat

Akryl kan användas till en mängd olika produkter. Det kan också användas utomhus då materialet har en mycket fin väderbeständighet. Akryl har mycket goda optiska och mekaniska egenskaper och ersätter i många fall användningsområden där man tidigare använde glas. Akryl kan fås som skivor, rör eller stänger.

Klara lösningar för industrin

Klara akrylskivor används ofta som fönsterrutor, skyddsglas, avskärmningar kring arbetsplatser, rutor till husvagnar osv. Redan före andra världskriget började man använda akryl till rutor för flygplan. Formade delar i akryl används på många platser som kåpor och delar till maskiner och apparater. Den extruderade akrylen går utmärkt att termoforma.

Egenskaper för PMMA:

  • Ett optiskt klart material.
  • Stor styvhet.
  • Hög ytglans och hårdhet.
  • Resistent mot basiska lösningar och förtunnande syror samt opolära lösningsmedel.
  • Ett säkert och väderbeständigt material (UV-strålar).
  • PMMA akryl bör inte användas tilllsammans med starkare lösningsmedel, komma i kontakt med alkohol, bensin eller koncentrerade syror eller vid höga spänningskoncentrationer.

bildakryl1 bildakryl1
bildakryl2 bildakryl2

Vill du ha mer information från oss? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Vänligen skriv in bokstäver och siffror nedan