PAI - polyamidimid

PAI kombinerar mekanisk hållfasthet och dimensionell stabilitet på ett sätt som gör materialet särskilt lämpligt för komponenter som utsätts för hög belastning och höga temperaturer. Materialet är tufft och har god utmattningsfasthet. Krypegenskaperna kan jämföras med metaller och påverkas i liten grad vid temperaturer upp till 250 grader C. Materialet är också väl lämpat för användning i elektriska komponenter. Vi kan även tillhandahålla specialkvalitet med mycket god hållbarhet och låg friktion.

Dokumentation

PAI - för hårt belastade komponenter

PAI - Torlon används speciellt till hårt belastade maskindelar och delar som utsätts för, både hård belastning och höga temperaturer. I motordelar som t.ex kolvar, kolvringar, ventiler,  etc. har man med stor framgång ersatt konventionella material med PAI. Materialet kombinerar mekanisk styrka och dimensionsstabilitet på ett sätt som gör materialet speciellt lämpligt för motor- och maskinkonstruktioner samt till elektriska komponenter. Användningsområden för PAI är kolvar, kolv- och tätningsringar, ventildelar, styrvingar för kompressorer, lager i skrivare och maskindelar som kräver hög temperatur- och nötningsbeständighet.

Egenskaper för PAI:

  • Mycket hög maximalt tillåten driftstemperatur i luft (250 grader C kontinuerligt).
  • Hög mekanisk styrka och styvhet i ett brett temperaturområde.
  • Extremt hög dimensionsstabilitet upp till 250 grader C.
  • Extremt goda slit- och friktionsegenskaper.
  • Utomordentlig UV-resistens.
  • Beständig mot radioaktiv strålning, gamma- och röntgenstrålar.
  • Låg risk för självantändning.
  • Hög mekanisk styrka.
  • Hög utmattningskoefficient.
  • PAI bör inte användas i fukt eller tillsammans med aggressiva kemikalier.

Vill du ha mer information från oss? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Vänligen skriv in bokstäver och siffror nedan