Vårt miljöarbete är ständigt pågående

Läs vår miljöpolicy nedan!

Vårt miljöarbete är ständigt pågående och vi är miljöcertifierade enligt ISO14001:2015 och vår miljöpolicy innebär att:

  • Vi jobbar för att alla på vårt företag ska känna att miljöarbetet är allas ansvar och framtid.
  • Vi följer de lagar och krav som berör oss i miljölagstiftningen.
  • Vi arbetar för att förebygga föroreningar och minska miljöpåverkande avfall.
  • Vi följer ständigt utvecklingen av plastråvaror och limmer som används vid plastbearbetning och tar hänsyn till miljöpåverkan vid inköp.
  • Vi tar även hänsyn till miljöpåverkan och miljökrav vid val av transportörer. Vi har ett ständigt pågående arbete med att ta hand om vårt avfall på ett mer miljöanpassat sätt och öka andelen avfall som går till återvinning.

Miljöcertifikat

Vill du ha mer information från oss? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Vänligen skriv in bokstäver och siffror nedan