Skolstart med 3M™ DI-NOC™ Blackboard

Med nyheten 3M™ Blackboard DI-NOC™ är det nu möjligt att omvandla en enkel väggyta till något användbart och kreativt. Blackboard är slitstark och flexibel för applicering i konferenssrum, kontor, skolor, förskolor, högskolor och butiker. Blackboard har inga begränsningar i storlek och används som en raderbar tavla för krita.