Den pågående Covid19 pandemin har på grund av internationella restriktioner resulterat i stigande råmaterialpriser, förorsakat av ökande produktionskostnader samt transportkostnader. Vi kommer därför att justera priserna för följande produktgrupper:

  • PC - Polykarbonat plattor + 4%
  • PMMA - Polymethylmetakrylat plattor + 4%
  • APET & PETG - Polyester plattor + 4%

Prisjusteringen för ovanstående produktgrupper träder i kraft per 2020-06-15.

Med hänsyn till den rådande situationen hoppas vi på förståelse för vårt agerande och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete.

Vänligen kontakta oss om ytterligare information önskas.

 

Med vänliga hälsningar
Vink essåplast Group AB