Aktuell situation på marknaden

Bäste kund!

Sedan i början av året har våra materialleverantörer konfronterats med drastiska prishöjningar från sina råvaruleverantörer. Liknande rapporter inom flertal områden har aviserats på marknaden.

Prisökningen är ett resultat av globalt begränsad tillgänglighet på råvarumaterial vilket grundar sig i bland annat avstängningar och utökat underhållsarbete på produktionsanläggningar, force majeur och avsevärt ökade fraktpriser med anledning av att transportkapaciteten har reducerats p.g.a. flertalet lockdowns under Covid pandemin, med mera. Vi ser dock ökande flaskhalsar i råvaruförsörjningen till våra materialleverantörer och som ett resultat av det kommer priset på halvfabrikat så som plattor, rör och stänger att öka.

Osäkerheten kring polymerpriserna får effekt över hela världen och det är för närvarande omöjligt att förutse, när utbud och efterfrågan hamnar i jämvikt eller att priserna så småningom åter vänder nedåt.

Vi kan inte påverka rådande situation och hittills har vi kunnat kompenserat mindre och tidigare prishöjningar med interna inköps effektiviseringar inom Vink gruppen i Europa.

På grund av den osäkra marknadssituationen informerar vi dig härmed att priser kan komma att justeras utan föregående avisering.

Tack för din förståelse - vi kommer kontinuerligt att hålla er uppdaterade!