Stort tack för i år! Nu ser vi fram emot nästa tillsammans med er.

När året nu går mot sitt slut och vi blickar tillbaka vill vi rikta ett stort tack till alla våra kunder och samarbetspartners. Vi ser tillbaka på ett år där vi stärkt vår hållbarhetsstrategi med fler nya innovativa produkter, utveckling av konceptet för återvinning av kunders spillmaterial och ökat produktutbud av återvunna produkter. Vi har optimerat våra lagernivåer och utbud av nya ”gröna” material och bidragit till minskad miljöpåverkan genom högre miljökrav på våra transportörer.

Vårt nyårslöfte till dig är att öka andelen av våra gröna alternativ och engagera fler i vårt återvinningssystem. Den europeiska Vink-gruppen anses nu bäst i klassen inom plaståtervinning! Under året har vi investerat i utbildning av personal samt genomfört ett antal åtgärder inom energieffektivisering.

Jul- och nyårshelg innebär även att vi har

Läs mer »