Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy är att erbjuda felfria produkter och tjänster till våra kunder i rätt tid och till rätt pris. Vi arbetar med kvalitetledningssystem enligt ISO 9001:2015 som innebär att vi förbinder oss att:

 

  • Utveckla och förbättra kvalitetsledKvalitetsledningsystemet.
  • Ständigt förbättra effektiviteten i kvalitetsledningsystemet.
  • Förbättra kundtillfredsställelsen.
  • Säkerställa att kundernas behov och förväntningar är fastställda och uppfyllda i målet att uppnå kundtillfredsställelse.
  • Kommunicera genom företaget nödvändigheten av att uppfylla kundernas behov och gällande lagar.
  • Implementera kvalitetspolicyn och dess mål.
  • Utföra ledningens genomgångar av effekten och införandet av kvalitetsledningssystemet.
  • Försäkra att resurser finns tillgängliga.
  • Strukturen av kvalitetsledningsystemet definieras i kvalitetssäkringsmanualen.
  • Att all personal förstår kraven i kvalitetspolicyn och håller sig till innehållet i kvalitetssäkringsmanualen.

Kvalitetsdokument

Vill du ha mer information från oss? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Vänligen skriv in bokstäver och siffror nedan